Z POWODU OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEZ FAGORMASTERCOOK

NASZ SERWIS ZAWIESIŁ SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ

NAPRAW URZĄDZEŃ MAREK MASTERCOK, FAGOR I BRANDT

DOKONUJEMY TYLKO ODPŁATNIE